Generalforsamling

Socialdemokratiet Langeland afholder generalforsamling onsdag den 20. marts 2019, kl. 19,00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13 – 15, 5900 Rudkøbing.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. godkendelse af dagsorden

3. valg af referent

4. Valg af stemmetællere

5. Beretninger:

  • Bestyrelsens beretning v/formanden
  • Kommunalpolitisk v/gruppeformanden
  •  Landspolitisk v/folketingskandidaten
  •  Regions- og EU-politisk v/regionsrådskandidaten

6. Regnskab

7. Aktivitetsplan for det kommende år

8. Valg til bestyrelsen

a) formand

b) 1 bestyrelsesmedlem (3 bestyrelsesmedlemmer hvis bestyrelsen skal op 7 medlemmer)

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor

11. Valg af revisorsuppleanter

12. Valg af 2 kongresdelegerede

13. Valg af 3 delegerede til regionsrepræsentantskabsmødet

14. Valg af delegerede til AOF-repræsentantskabsmødet

15. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden/bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne formand Henning Pil

Permanent link til denne artikel: http://socialdemokratietlangeland.dk/generalforsamling-2/