Aflysning af generalforsamling 2020

Kære medlem

På baggrund af de tiltag som vores regering har taget i forhold til spredningen af Corona virusset, aflyser vi hermed generalforsamlingen den 25. marts, der vil blive indkaldt igen, når vi er kommet igennem den sundhedskrise vi står i lige nu.

Vi vil opfordre vores medlemmer til at passe godt på sig selv og vise hensyn til andre.

Venlig hilsen
Henning Pil
Formand
Socialdemokratiet Langeland
Mobil 40 10 27 01
Mail: henning.pil@post.tele.dk

Permanent link til denne artikel: http://socialdemokratietlangeland.dk/aflysning-af-generalforsamling/

Referat Generalforsamlingen

Referat-gfra-generalforsamlingen-2019

Permanent link til denne artikel: http://socialdemokratietlangeland.dk/referat-fra-generalforsamlingen/

Generalforsamling

Socialdemokratiet Langeland afholder generalforsamling onsdag den 20. marts 2019, kl. 19,00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13 – 15, 5900 Rudkøbing.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. godkendelse af dagsorden

3. valg af referent

4. Valg af stemmetællere

5. Beretninger:

  • Bestyrelsens beretning v/formanden
  • Kommunalpolitisk v/gruppeformanden
  •  Landspolitisk v/folketingskandidaten
  •  Regions- og EU-politisk v/regionsrådskandidaten

6. Regnskab

7. Aktivitetsplan for det kommende år

8. Valg til bestyrelsen

a) formand

b) 1 bestyrelsesmedlem (3 bestyrelsesmedlemmer hvis bestyrelsen skal op 7 medlemmer)

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor

11. Valg af revisorsuppleanter

12. Valg af 2 kongresdelegerede

13. Valg af 3 delegerede til regionsrepræsentantskabsmødet

14. Valg af delegerede til AOF-repræsentantskabsmødet

15. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden/bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne formand Henning Pil

Permanent link til denne artikel: http://socialdemokratietlangeland.dk/generalforsamling-2/

Fiskeriets Hus

Efter en god eftermiddag sammen med vores medlemmer og med rundvisning i Fiskeriets Hus i Bagenkop kaffe og æblekage på kroen

Permanent link til denne artikel: http://socialdemokratietlangeland.dk/fiskeriets-hus/

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Permanent link til denne artikel: http://socialdemokratietlangeland.dk/nyhedsbrev/